Aktiviteter i HEN

Medlemsmøder

Afholdes ca. 1 gang om måneden.

Videnværksted

Mindre Viden Café møder med praktisk orienterede, forretningsrelevante temaer 6-8 gange årligt, hvor medlemmerne har mulighed for at få taletid for at fremhæve netop deres behov og/eller udfordringer.

Torsdagstræf

Netværke under uformelle, hyggelige former. Gør det til en god vane at mødes med dine foreningskollegaer en gang om måneden.

Joint-venture

Gå-Hjem-Møder i samarbejde med Hørsholm Kommune mm. samt Sociale events, hvor medlemmerne kan netværke under uformelle, hyggelige former.

Vores samarbejdspartnere

HEN-Aktiviteter

Kommende aktiviteter i HEN

  • Ingen events