Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Onsdag, den 22. april 2020 kl. 17.00-18.00.

Mødet holdes digitalt af hensyn til COVID-19 smittefare.

I fortsættelse af den allerede fremsendte indkaldelse, følger hermed bilag til dagsordenens punkt 3 og 4, samt information vedr. valg af referent og valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

For at deltage i generalforsamlingen skal du som HEN medlem tilmelde dig på følgende link, senest den 20. april: https://horsholmerhvervsnetvaerk.nemtilmeld.dk/15/

10 minutter før mødets start modtager du et link med en Zoom invitation. Det eneste du skal gøre, er at trykke på “Join Zoom Meeting” linket lige før kl. 17.00. Er der problemer med at komme igennem til mødet, da kontakt Bent Rønne på +45 70 25 07 02.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
4. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent, til godkendelse
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslår Jørgen Søndergård valgt som dirigent og Tine Junget Røhling som referent.

Ad pkt. 3 – Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Årsrapport 2019 for HEN, godkendt af bestyrelsen, fremsendes hermed til generalforsamlingens godkendelse. Hovedpunkter af rapporten vil blive gennemgået af vores revisor Michel Hansen.

Ad pkt. 4 – Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent, til godkendelse

HEN Budget 2020, godkendt af bestyrelsen, fremsendes hermed til generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsen foreslår medlemskontingentet uændret for 2020.

Ad pkt. 5 – Forslag fra medlemmerne

Bestyrelsens formand har per 1. april 2020 ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Ad pkt. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  • Bent Rønne – ønsker ikke at genopstille
  • Tine Junget Røhling – ønsker at genopstille

Bestyrelsen har modtaget tilkendegivelse om at

  • Klaus Fænø – ønsker at opstille som medlem af bestyrelsen

Ad pkt. 7 – Valg af suppleanter

Ingen medlemmer har tilkendegivet deres ønske om at opstille som suppleant til bestyrelsen
Ingen andre medlemmer har tilkendegivet ønske om at opstille som medlem eller suppleant til bestyrelsen

Ad pkt. 8 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Michel Hansen, KRESTON CM, genvalgt som foreningens revisor.

 

Du kan hente indkaldelsen som pdf her >

HEN Sparring – et godt tilbud!

HEN Sparring – bestyrelse for en dag

Få svar på dine virksomhedsrelaterede spørgsmål

• “Hvordan får jeg flere kunder?”
• “Hvad er den bedste salgs- og kundeudviklingsstrategi?”
• “Jeg står med denne udfordring – hvad skal jeg gøre?”

Som virksomhedsejer er det svært at være ekspert i alt!
• Få to timers gratis sparring i et fortroligt rum
• Vælg selv deltagere fra vores ekspertpanel
• Få en detaljeret handlingsplan med hjem

Forestil dig, at du i din virksomhed har et

• spørgsmål
• emne
• dilemma eller
• en særlig problemstilling

som du går og tumler med. Fx om salg eller markedsføring, jura eller økonomi. Nu har du mulighed for at få særdeles kompetent faglig sparring af eksperter på netop dit spørgsmål eller din problemstilling. Sparringen foregår i trygge rammer. Den er fortrolig, konstruktiv og gratis (se www.horsholmerhverv.net).

HEN Sparring – kun for medlemmer.

HEN Sparring koncept (pdf) >

HEN Sparring forberedelse (pdf) >

HEN Sparring paneldeltagere (pdf) >

HEN Sparring inspiration til emner (pdf) >

Bliv medlem her >

Medlemsmøde 17. marts aflyst!

Kære deltager

Regeringens beslutning om midlertidigt at lukke store dele af Danmark, får også konsekvenser for Hørsholm Erhvervs Netværk.

Vi har som forening et ansvar og støtter naturligvis op om regeringens opfordring og tiltag for at mindske spredningen af Coronavirus.

Derfor har vi aflyst medlemsmødet 17. marts.

Bliv medlem til halv pris!

Vi har lavet et introduktionstilbud til dig som ikke har været medlem i 2019. Nu kan du blive medlem af HEN for halv pris, hvis du melder dig ind inden 1. april 2020. Meld dig ind her >

HEN Nytårskur 29. januar 18:30

Kom og få et glas champagne og hør mere om det nye koncept HEN Sparring.

Klædefabrikken, Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm

Se programmet her (pdf) >

Og tilmeld dig her >

Morgenmøde hos Høgsbro+Caspersen torsdag 12. sep 8.30-10.30

Torsdag 12. september fra 8:30 – 10:30

Tilmelding direkte til lon@hoegsbro-caspersen.dk senest 5. september

HEN Iværk & Vækst Hus

Læs om HEN Iværk & Vækst Hus under fanebladet “HEN Iværk & Vækst Hus”. Her er der også link til prospekt om “HEN Huset”

HEN har fået nyt logo