Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Onsdag, den 22. april 2020 kl. 17.00-18.00.

Mødet holdes digitalt af hensyn til COVID-19 smittefare.

I fortsættelse af den allerede fremsendte indkaldelse, følger hermed bilag til dagsordenens punkt 3 og 4, samt information vedr. valg af referent og valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

For at deltage i generalforsamlingen skal du som HEN medlem tilmelde dig på følgende link, senest den 20. april: https://horsholmerhvervsnetvaerk.nemtilmeld.dk/15/

10 minutter før mødets start modtager du et link med en Zoom invitation. Det eneste du skal gøre, er at trykke på “Join Zoom Meeting” linket lige før kl. 17.00. Er der problemer med at komme igennem til mødet, da kontakt Bent Rønne på +45 70 25 07 02.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
4. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent, til godkendelse
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslår Jørgen Søndergård valgt som dirigent og Tine Junget Røhling som referent.

Ad pkt. 3 – Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Årsrapport 2019 for HEN, godkendt af bestyrelsen, fremsendes hermed til generalforsamlingens godkendelse. Hovedpunkter af rapporten vil blive gennemgået af vores revisor Michel Hansen.

Ad pkt. 4 – Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent, til godkendelse

HEN Budget 2020, godkendt af bestyrelsen, fremsendes hermed til generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsen foreslår medlemskontingentet uændret for 2020.

Ad pkt. 5 – Forslag fra medlemmerne

Bestyrelsens formand har per 1. april 2020 ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Ad pkt. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  • Bent Rønne – ønsker ikke at genopstille
  • Tine Junget Røhling – ønsker at genopstille

Bestyrelsen har modtaget tilkendegivelse om at

  • Klaus Fænø – ønsker at opstille som medlem af bestyrelsen

Ad pkt. 7 – Valg af suppleanter

Ingen medlemmer har tilkendegivet deres ønske om at opstille som suppleant til bestyrelsen
Ingen andre medlemmer har tilkendegivet ønske om at opstille som medlem eller suppleant til bestyrelsen

Ad pkt. 8 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Michel Hansen, KRESTON CM, genvalgt som foreningens revisor.

 

Du kan hente indkaldelsen som pdf her >

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *