Mission

Missionen for Hørsholm Erhvervs Netværk modig, dristig og ambitiøs. Vi arbejde for at gøre Hørsholm til Nordsjællands mest dynamiske erhvervscentrum ved at opbygge en aktiv og attraktiv netværksmasse blandt virksomheder i Hørsholm og omegn.
Hørsholm Erhvervs Netværk skal bestå af alle typer virksomheder, store og små, veletablerede og nystartede samt B2B og B2C. Alle, der deler interessen og kan se fremtidige muligheder ved at investerer i være en del af et stærkt erhvervsnetværk, der kan skabe vækst og udvikling i sin egen forretning og dermed i Hørsholm.

Hørsholm Erhvervs Netværk har en tæt og konstruktiv dialog med Hørsholmskommune. Derfor vil HEN ved kyndig sparring og rådgivning arbejde for at optimere væksten og udviklingen af eksisterende virksomheder i kommunen, at støtte og vejlede nyetablerede virksomheder til at blive bæredygtige forretninger samt at minimere det fremtidige antal virksomhedslukninger i kommunen, som set under den globale, økonomiske krise.
Hørsholm Erhvervs Netværk vil fungere ud fra devicen ”sammen bliver vi stærkere” og skabe de optimale betingelser for succes ved at sætte netværkets kompetencer og erfaringer i spil og gennem dialog og samspil at være med til at forløse det vækstpotentiale, der findes i Hørsholms virksomheder – store som små.