Om Netværket

Hørsholm Erhvervs Netværk blev stiftet i 2013 med henblik på at etablere et øget samarbejde mellem virksomheder og organisationer med tilknytning til Hørsholm Kommunes erhvervsliv. Netværket ledes af en bestyrelse, som vælges på en årlig generalforsamling af medlemmerne. Se den nuværende bestyrelse her.

Bestyrelsen vil i bestyrelsesåret 2017/18 særligt koncentrere ressourcerne på følgende fokusområder:

  • HEN Vision 2020
  • HEN Iværk & Vækst Hus
  • Branding af HEN og rekruttering af nye medlemmer
  • Udvikling af nye aktivitetsområder

Hørsholm Erhvervs Netværk skal være brugerdrevet, men ledes af en engageret medlemsvalgt bestyrelse fra Hørsholm lokale erhvervsliv.

Bestyrelsen har høje ambitioner med netværket og tror på, at der med dynamik, drive og vilje kan skabes den platform, som skaber stærke, succesrige virksomheder med Hørsholm Kommune som aktiv, supporterende medspiller.

Som medlem af Hørsholm Erhvervs Netværk, deltager man i et engageret, resultatorienteret samt bredtfavnende netværk som samarbejder aktivt med øvrige interesseorganisationer og foreninger samt endvidere løbende er i tæt dialog med Hørholms Kommunes Erhvervsafsnit dels gennem samarbejde med Erhvervskonsulenten og dels qua at Hørsholms Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg er repræsenteret i netværkets bestyrelse – pt. ved den siddende Formand.

Hørsholm Erhvervs Netværk sikrer i videst muligt omfang, at synergieffekterne blandt dets medlemmer bliver synliggjort således, at medlemmerne indbyrdes bliver opmærksomme på det mersalg/merudvikling der forefindes.

Nye medlemmer i HEN bydes velkommen af en HEN Ambassadør, der sikrer at nye medlemmer bliver integreret hurtigt i netværket og får det fulde udbytte af medlemsskabet helt fra start.

Der arrangeres større Netværks-events 6-8 gange årligt, foredrag med succesfulde erhvervsledere, mindre Viden Café møder med praktisk orienterede, forretningsrelevante temaer 6-8 gange årligt, hvor medlemmerne har mulighed for at få taletid for at fremhæve netop deres behov og/eller udfordringer, møder i Netværksgrupper med særlige fællesinteresser, Gå-Hjem-Møder i samarbejde med Hørsholm Kommune mm. samt Sociale events, hvor medlemmerne kan netværke under uformelle, hyggelige former.

Hørsholm Erhvervs Netværk har en interaktiv medlemsportal,  www.horsholmerhverv.net, hvor medlemmer kan få adgang til listen over samtlige medlemmer med detaljerede virksomhedsinformationer, annoncering af fremtidige mødearrangementer med tilmeldingsfunktion, nyhedsannoncering, debatforum for medlemmer samt en søgefunktion, hvor der f. eks. kan søges efter kompetencer, serviceydelser eller produkter.